______PHÂN TÍCH KỸ THUẬT______

_____TÂM LÝ GIAO DỊCH _____

______KIẾN THỨC MARKETING______

🍀 “Anh đúng hay anh sai, điều đó không quan trọng, cái chính là anh kiếm được bao nhiêu khi anh đúng và mất bao nhiêu khi anh sai.” – George Soros

🍀 “Nếu bạn không cược, bạn không thể thắng, nếu bạn mất hết tiền, bạn không thể cược.” – Larry Hite

🍀 “Hy vọng là thứ cảm xúc thừa thãi và nguy hiểm” – Jim Cramer

🍀 “Những kẻ nghiệp dư nghĩ về số tiền họ có thể kiếm được. Người chuyên nghiệp nghĩ về số tiền họ có thể sẽ mất.” – Jack Schwager

🍀 “Thị trường là 1 thiết bị chuyển tiền từ kẻ thiếu kiên nhẫn sang kẻ kiên nhẫn” – Warren Buffett

🍀 “Đầu tư thành công cần có thời gian, kỷ luật và sự kiên nhẫn. Không quan trọng tài năng hay nỗ lực lớn đến thế nào, một vài thứ chỉ cần thời gian: Bạn không thể có một em bé trong một tháng bằng cách để 9 người phụ nữ mang thai được.” – Warren Buffett