FOREX

Thị trường ngoại hối (còn được gọi là FX hoặc ngoại hối) là thị trường toàn cầu để trao đổi tiền tệ quốc gia với nhau.
Do phạm vi tiếp cận thương mại, thương mại và tài chính trên toàn thế giới, thị trường ngoại hối có xu hướng là thị trường tài sản lớn nhất và thanh khoản nhất trên thế giới

Hiển thị tất cả 14 kết quả